logo-w-snnedu

خبرگزاری دانشجو در سال ۱۳۸۲ و با عنوان شبکه خبر دانشجو فعالیت حرفه‌ای خود را شروع نموده است. این رسانه در سال ۱۳۹۲ با اخذ مجوز خبرگزاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را ادامه داده است. «مرکز آموزش دانشجو» وابسته به خبرگزاری دانشجو آموزش مهارت‌های رسانه‌ای به دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی را در دستورکار دارد.