انتخابات پویا ۵| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخابات؛ منافع مردم ۲۰ سال پشت سد مجلس / چرا نمایندگان قانون انتخابات را اصلاح نمی‌کنند؟

منتقدین استانی شدن انتخابات معتقدند کاندیدایـی به نماینــده انتخــاب می‌شــود کــه رأی بیشــتری در اســتان آورده باشــد و تحــت ایــن شــرایط تعــداد زیــادی از افــراد

ادامه مطلب »

انتخابات پویا ۴| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخاباتی؛ پرونده باز اصلاح قانون انتخابات روی میز مجلس / تناسبی شدن انتخابات، راه نجات یا بن‌بست؟

کمرنگ بودن عدالت انتخاباتی و تقسیم بندی صحیح حوزه های انتخابیه نیز یکی از اساسی ترین ایرادات قانون انتخابات است. نظام انتخاباتی فعلی که به

ادامه مطلب »