قاب‌بندی واقعیت

0 دیدگاه

رسانه‌ها این قدرت را دارند که تعیین کنند ما چه چیزی را ببینیم

آن‌ها می‌توانند از یک واقعیت فقط بخش‌هایی را که خودشان می‌خواهند به ما نشان دهند.چگونه؟ %Dلهر را از این تکنیک رسانه7ب گرفتن دور آن بخش و نمایش آن به مخاطب بدون نشان دادن بقیه ماجرا.گزارش هانیه کلهر را از این تکنیک رسانه‌ای ببینید.

منبع: ایرنا

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد بود.